Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

Από 19 έως και 21 Απριλίου 1989 έγινε στην Αθήνα το Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής που οργάνωσε ο «Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας» – «Science, Technology and European Cultural Heritage» είναι το θέμα Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα γίνει στη Bologna, Ιταλία, 13-16 Ιουνίου 1989

Βιβλία – Δημοσιεύσεις

Dr. Y. Maniatis (επιμ.), Recent Advances in Archaeometry. Proceedings of the 25th Symposium on Archaeometry in Athens, 1989 – Y. Maniatis, V. Perdikatsis και K. Kotsakis, «Assessment of In-Site Variability of Pottery from Sesklo, Thessaly», Archaeometry 30 (1988), σ. 264-274 – Y. Liritzis, S. Danali-Cotsaki, «Beta Dose Rates Derived from Gamma Spectroscopy and Low Beta Anticoincidence of Environmental Materials mainly of Archaeometric Origin», The Science of the Total Environment 70 (1988), σ. 41-54