Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

Με τίτλο «Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και Πολιτισμός» διοργανώθηκε από το Δήμο Δράμας η 2η Επιστημονική Συνάντηση στις 18-22 Μαΐου 1994 – Σε ειδικό τόμο με τίτλο Trade and Production in Premonetary Greece θα δημοσιευτούν αρκετά από τα θέματα που συζητήθηκαν στη διημερίδα (Workshop) της Σουηδικής Αρχαιολογικής Σχολής (9-10 Απριλίου 1994)

Προσεχή Συνέδρια

14-16 Οκτωβρίου 1994, Διεθνές Συνέδριο με θέμα «A Multi-Disciplinary Approach to Studying the Past», Cambridge MA, ΗΠΑ
4-11 Δεκεμβρίου 1994, «Third World Archaeological Congress», Ν. Δελχί, Ινδία

Δημοσιεύσεις

Κ. Κονοφάγος, Κ. Τσάιμου, «Ερμηνεία της εικονιζόμενης παραστάσεως σε ερυθρόμορφη κύλικα των Musées Royaux d’Art et d’Histoire στις Βρυξέλλες», Ορυκτός Πλούτος (1994) 89, σελ.23-26 – Μ. Δερμιτζάκης, Χ. Μιχαήλ, Γ. Μπασιάκος, Φ. Τριπολιτσιώτου, «Συμβολή στη χρονολόγηση σύγχρονων ψηφιδοπαγών αιγιαλών (beach-rocks) δια της μεθόδου της θερμοφωταύγειας» (1993), Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, σελ.257-259