Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη, η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) κατέθεσε συμβολικό ποσό για το Μουσείο της Ακρόπολης – Με το ακρώνυμο ΘΕΤΙΣ (Θετικές Επιστήμες για την Τέχνη, Ιστορία, Συντήρηση) εμφανίζεται εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς στην ελληνική και ξένη αγορά

Συνέδρια

Το Διεθνές Συμπόσιο «The Ceramics Heritage», που θα διεξαχθεί στη Φλωρεντία από τις 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 1994, έδωσε στη δημοσιότητα το προκαταρκτικό του πρόγραμμα – Το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η παλαιολιθική εποχή στην Ελλάδα και στις γειτονικές περιοχές» θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, 7-11 Σεπτεμβρίου

Δημοσιεύσεις

Th. Skoulikidis & E. Kritikou, «Protective coating for marbles and stones using n-semiconductors as pigments» στο Structural Repair and Maintenance of Historical Buildings, τόμ. ΙΙΙ, 1993, σελ. 243-249 – P. Delopoulou, «Comparison of the corrosive action on Pentelic marble of mitrates and sulfates with the action of nitrogen-oxides and sulphur-dioxide», Atmospheric Environment, 26/B, 1993, σελ. 183-188