Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Βιβλία – Περιοδικά

Dr. Y. Maniatis (επιμ.), Archaeometry, Elsevier 1988 – N. Herz και M. Waelkens (επιμ.), Classical Marble: Geochemistry, Technology, Trade, Kluwer Academic Publishers – R.M. Farquhar, R.G.V. Hancock και L.A. Pavlish (επιμ.), Proceedings of the 26th International Archaeometry Symposium