Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

«Σύνδεση Αρχαιομετρίας και Αρχαιολογίας» είναι ο τίτλος του πρώτου Συμποσίου Αρχαιομετρίας που οργανώνει στην Αθήνα (26-28 Ιανουαρίου 1990) η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρία – Στη Χαϊδελβέργη της Δυτ. Γερμανίας θα γίνει στις 2-6 Απριλίου 1990 το 27ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας με ειδικό θέμα «Η χρονολόγηση και το περιβάλλον του πρωτόγονου ανθρώπου: η αρχαιομετρική προσέγγιση» – Στις 2-6 Ιουλίου 1990 στο Clermont Ferrant της Γαλλίας θα γίνει το 6ο Ειδικό Διεθνές Συνέδριο για τη χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια (TL) και συντονισμό ηλεκτρονικού σπιν (ESR)

Περιοδικά – Βιβλία

Dr J.R. Prescott (επιμ.), Archaeometry: Australian Studies. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Αρχαιομετρίας της Αυστραλίας, University of Adelaide, 28 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 1988, 2 τόμοι, Αδελαΐδα 1989 – A. Hauptman, E. Pernicka, G.A. Wagner (επιμ.), «Old World Archaeometallurgy», Der Anschnitt 7, Deutsches Bergbau Museum, Bochum 1989