Παρουσίαση του βιβλίου Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From Traditional Tanneries to Modern Industries, της Ευφροσύνης Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, Λευκωσία 2009.