Πρόκειται για την ανακοίνωση του συγγραφέα στο επιστημονικό τριήμερο που οργάνωσαν το ελληνικό τμήμα του ICOMOS και ο Δήμος Αρταίων στην Άρτα (11-13 Μαΐου 1990) με θέμα: «Νέες πόλεις πάνω σε παλιές. Το παράδειγμα της Άρτας». Εξοπλισμένος με τις θεωρητικές προσεγγίσεις πολλών ερευνητών, και ιδιαίτερα του H. Lefebvre, ο συγγραφέας αναλύει τους όρους «παλιά πόλη», «κατοικείν», «habitat», «κόσμος», «monde» κ.ά., αναδεικνύοντας τα προβλήματα που είναι σύμφυτα με τις «ιστορικές πόλεις». Ως προς την έννοια του «πολίτη», επισημαίνεται ότι η ευαισθητοποίησή του δεν είναι αρκετή αλλά πρέπει να υποστηρίζεται από τη βούληση και την ενεργή συμμετοχή όλης της κοινωνίας που αντιπροσωπεύεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συλλόγους, ιδρύματα, κόμματα, την Εκκλησία κ.α. Έτσι θα υποχρεωθεί και το κράτος να εκσυγχρονιστεί, να θεσμοθετήσει τον Ενιαίο Φορέα Προστασίας και να υλοποιήσει τον επιτελικό σχεδιασμό σε εθνική κλίμακα. Στόχος δεν είναι η προστασία ενός «μνημείου», αλλά η ένταξη στη ζωή της σύγχρονης πόλης κάθε ιστορικής μνήμης που σηματοδοτεί το πολιτισμικό της περιβάλλον. Στην περίπτωση της Άρτας, η αρχαία Αμβρακία, η βυζαντινή Άρτα και η Άρτα της Τουρκοκρατίας είναι ταυτόχρονα «χρονόσημα» και «τοπόσημα» μιας ιστορικής διαδρομής που κατέληξε στη σύγχρονη πόλη.