Συλλέκτης καταθέτει τη βιωματική περιγραφή της απόκτησης ενός ξεχωριστού αντικειμένου στα Γιάννενα. Το μπακιρένιο σινί, δίσκος με διάμετρο 1 μέτρο περίπου, διακοσμείται στην περιφέρειά του με τρεις ομόκεντρες στενές ταινίες. Την κεντρική ταινία με τα διακοσμητικά μοτίβα πλαισιώνουν δυο άλλες, ενεπίγραφες που περιέχουν το Πάτερ Ημών, με κάποιες ανορθογραφίες, και ευχές για την πόσιν και την βρῶσιν. Καταγράφεται το όνομα του τεχνίτη και η χρονολογία: Θοδωρής Θερίου 1746. Στην εσωτερική από τις δύο φαρδιές διακοσμητικές ζώνες διακρίνεται μικρό αντρικό κεφάλι, που μάλλον απεικονίζει τον τεχνίτη.