Ο Ευθύμιος Καστριώτης βρίσκεται στους Δελφούς το 1892, στο ξεκίνημα των ανασκαφών. Το βιβλίο-οδηγός του Δελφοί (1894) δεν θα περιλαμβάνει τις γνώσεις που προήλθαν από αυτές. Είχαν προηγηθεί ο Παναγιώτης Σταματάκης και ο Χρήστος Τσούντας (1888-1890), που συνέταξε τον πρώτο κατάλογο κινητών ευρημάτων. Τις εργασίες των ανασκαφών επιστατούσαν καθημερινά οι Ι.Μ. Λύρης, Γ. Λάππας και Αλ. Κοντολέων. Ο Κοντολέων εξέδωσε ανέκδοτες δελφικές επιγραφές και μικρούς οδηγούς. Το 1905 έφορος της περιοχής διορίζεται ο Αν. Κεραμόπουλος που, ανάμεσα σε άλλα, εξέδωσε και τον πολύτιμο Οδηγό των Δελφών (1908).
Παρατίθεται κατάλογος με τα ονόματα των εφόρων αρχαιοτήτων που υπηρέτησαν στους Δελφούς από τον Κεραμόπουλο ως τις μέρες μας.