Περιγράφεται διεξοδικά η συντήρηση του ψηφιδωτού σε ένα από τα δωμάτια της αγρέπαυλης που βρέθηκε κοντά στο χωριό Στρογγυλή του νομού Άρτας. Το ψηφιδωτό δάπεδο, 4,5×5 μ., ανήκει στην κατηγορία opus tesselatum και χρονολογείται στα τέλη του 2ου με τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ. Η τεχνική κατασκευής του εναρμονίζεται πλήρως με τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά της ευρύτερης περιοχής (Νικόπολη). Η στρωματογραφία του διαφέρει από εκείνη που παραδίδουν ο Βιτρούβιος και ο Πλίνιος: η μεν λιθοδομή υπάρχει, αλλά τα τρία άλλα υποστρώματα υποδομής έχουν αντικατασταθεί από ένα χονδρόκοκκο υπόστρωμα. Ο γεωμετρικός διάκοσμος περιλαμβάνει απλούς και τριταιονικούς πλοχμούς, κισσόφυλλα, οξυκόρυφα τρίγωνα, ακιδωτά άστρα, εφαπτόμενους κύκλους και ρόμβους. Αν και αυτά τα διακοσμητικά στοιχεία είναι πολύ διαδεδομένα, άλλο δάπεδο με παρόμοια σύνθεση δεν υπάρχει. Τα χρώματα των ψηφίδων είναι το λευκό, το πράσινο σε δύο αποχρώσεις, το ροζ σε δύο αποχρώσεις, το κίτρινο, ένα γκρι-μωβ δύο αποχρώσεων και το γκρι ανοιχτό. Τμήμα του ψηφιδωτού έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά, ενώ κάποια τμήματα από το εναπομείναν είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Σημαντική φθορά προκάλεσαν ρίζες συχνά αγκιστρωμένες στους αρμούς των ψηφίδων. Ο αρθρογράφος περιγράφει τα στάδια της δίμηνης in situ συντήρησης και εισηγείται την αποκόλληση τμημάτων του δαπέδου, όπου πρέπει να κατασκευαστεί η υποδομή και το υπόστρωμα, και τη συντήρηση των τμημάτων του ψηφιδωτού στο εργαστήριο. Απώτερος στόχος είναι η επανατοποθέτησή τους στον ίδιο χώρο κάτω από προστατευτικό στέγαστρο.