Διδακτική ομάδα αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ απασχολήθηκε με το ζήτημα της χρησιμοποίησης παλαιών κελύφων με προσθήκες, κατεδαφίσεις και αναδιαρρυθμίσεις που θα εξυπηρετούν τη νέα χρήση, θα χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και θα στοχεύουν στην ανανέωση της μορφής του αστικού χώρου χωρίς να καταργούν την ταυτότητά του.
Πραγματοποιήθηκε μέσα στον αστικό χώρο μια κριτική, δειγματοληπτική αξιολόγηση κτιρίων που έχασαν την αρχική τους χρήση και απέκτησαν μια νέα. Οι λόγοι είναι διάφοροι: βαθμιαίος μετασχηματισμός της περιοχής σε «κέντρο πόλης» που τα μετέτρεψε σε επαγγελματικούς χώρους, υποβάθμιση της περιοχής που τα εκκένωσε πριν μετατραπούν από κάποιο δημόσιο φορέα σε χώρο κοινωφελή στο πλαίσιο αναβάθμισης της γειτονιάς κ.ά. Ενδιαφέρουσα ομάδα αποτελούν οι αποθηκευτικοί ή επαγγελματικοί ισόγειοι χώροι που μετατράπηκαν σε θεατρικούς, όπως το Θέατρο της οδού Κυκλάδων ή το Απλό Θέατρο. Στα παραδείγματα που εξετάστηκαν, στην απόφαση χρησιμοποίησης ενός υπάρχοντος περιβλήματος κοινός ήταν ο οικονομικός παράγοντας.
Η μετατροπή χρήσης μελετήθηκε για δύο μικρά κτίρια στην περιοχή του Λόφου Σκουζέ. Ερευνήθηκε όμως και η κατηγορία των βιομηχανικών κτιρίων που απαντούν συχνά και προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες επέμβασης. Συγκεκριμένα: ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Νέου Φαλήρου, το εργοστάσιο τσιμέντου «Άτλας», το υπόστεγο και η εξέδρα στο Λαύριο και η Δημοτική αγορά Καρδίτσας.