Παρουσίαση του συνεδρίου με τίτλο «Αναγνώριση και συντήρηση του σύγχρονου φωτογραφικού υλικού», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 19-22 Οκτωβρίου 2010.