Το 1973, με απόφαση της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου, ιδρύθηκε ένα Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Architekturreferat), προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σχετική έρευνα μέσα στους κόλπους του Ινστιτούτου. Ως διευθυντής του νέου τμήματος επιλέχθηκε ο φιλέλληνας Wolfram Hoepfner, πράγμα που προϊδέαζε για την έρευνα στην κατεύθυνση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Οι δυο μας, σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους, σχεδιάσαμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τους μελετητές της αρχιτεκτονικής, αρχιτέκτονες-αρχαιολόγους, το οποίο δεν επικεντρωνόταν στα σημαντικότερα ιερά, τα ταφικά μνημεία ή τα δημόσια κτήρια, αλλά αντίθετα στην ανώνυμη αρχιτεκτονική των απλών κτισμάτων, την «ιδιωτική αρχιτεκτονική». Η καλή συνεργασία ανάμεσα στην ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους ερευνητές από πολλές χώρες για τους κοινούς αυτούς στόχους οδήγησε το 1986 στο πρώτο βιβλίο με τίτλο Haus und Stadt im klassischen Griechenland, που έδωσε νέα έμπνευση και ώθηση στην έρευνα της αρχαίας κατοικίας, επειδή οι ανασκαφείς εκτεταμένων οικιστικών τομέων αρχαίων πόλεων, όπως στην Πέργαμο, τη Δήλο, τον Πειραιά κ.α., αποδέχθηκαν την πρόκληση να αντιπαραθέσουν τα ευρήματα και τις απόψεις τους στις δικές μας σκέψεις και υποθέσεις.
Τώρα, 25 χρόνια μετά, το περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στην αρχαία ελληνική κατοικία, ώστε αυτά τα θέματα να γίνουν γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό.