Στους κλασικούς χρόνους, οι κοπές της Σικελίας, συνυφασμένες με σπουδαία ιστορικά γεγονότα, κατέχουν την πρώτη θέση. Τα τετράδραχμα της Αθήνας εγγυήθηκαν τη σταθερή τους συναλλαγματική αξία και με την παγίωση της εικόνας της πρώτης τους κοπής το 480 π.Χ. Οι κεφαλές, πάντα στην κύρια όψη των νομισμάτων, αποδίδονται σε έκτυπο ανάγλυφο. Η ελληνιστική περίοδος αίρει τους περιορισμούς που απαγόρευαν την απεικόνιση της προσωπογραφίας ενός ηγέτη. Η κατασκευή ελληνικών νομισμάτων ναι μεν έπαψε με την εγκαθίδρυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τα ίχνη της όμως διακρίνονται στις απεικονίσεις της κεφαλής του δυνάστη στην κύρια όψη και αντιγράφων ελληνικών έργων, όπως το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία.