Ποια είναι η θέση που κατέχει η παρουσίαση της αρχαιολογίας και των αρχαίων μνημείων στα ελληνικά τηλεοπτικά προγράμματα; Με τη ματιά ενός επαγγελματία, η συγγραφέας αποδελτιώνει το περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» και παρακολουθεί μεγάλο μέρος του προγράμματος της ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 για τη χρονιά από 11.1.1986 ως 10.1.1987. Έχοντας ταξινομήσει το υλικό της, το υποβάλλει στις εξής ερωτήσεις:
1. Ποιο ποσοστό καταλαμβάνουν στο σύνολο του προγράμματος εκπομπές που αναφέρονται σε μνημεία ή στην αρχαιολογία, αποκλειστικά ή ευκαιριακά;
2. Ποιο είναι το ποσοστό των αμιγώς αρχαιολογικών εκπομπών;
3. Ποιο είναι το ποσοστό των εκτάκτων εκπομπών και σειρών με αυτό το θέμα;
4. Ποιο είναι το ποσοστό αναφορών σε τακτικές εκπομπές;
5. Συγκριτικά με άλλες χώρες, ποια θέση κατέχουν οι ελληνικές αρχαιότητες και τα μνημεία;
6. Ποιο είναι το ποσοστό των ελληνικών παραγωγών σε σχέση με ξένες;
7. Ποια η θέση τους στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση;
8. Ποια η θέση τους στα παιδικά προγράμματα;
9. Κινηματογραφικές ταινίες και διασκευές, θεατρικά έργα και παραστάσεις, σειρές, με πηγή έμπνευσης ή αναφορές στην αρχαιότητα
10.Ποιο είναι το ποσοστό επαναλήψεων όποιας από τις παραπάνω κατηγορίες
11. Ώρες μετάδοσης κατά ζώνες του προγράμματος
12. Η παρουσίαση στο περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση».
Διαγράμματα διευκολύνουν την παρουσίαση του υλικού και των συμπερασμάτων.