Διαλέξεις: Διαλέξεις της Β΄ ΕΠΚΑ, Φίλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διαλέξεις από την ΕΜΑΕΤ, Αναπαραστάσεις κατοίκων της Βακτριανής, Διαλέξεις στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
Συνέδρια: Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, Ενδύεσθαι, Κυκλοφορία αρχαίων νομισμάτων, Το νόμισμα στην Πελοπόννησο, Images at work.
Εκθέσεις: Η αρχαία Ερέτρια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Γνωρίζω το νόμισμα.
Βιβλία: Petros G. Themelis, Ancient Eleutherna, Sector I, Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος, Ανθολόγιο Ελληνικής Τυπογραφίας, Μανόλης Κορρές (επιμ.), Αττικής οδοί. Αρχαίοι δρόμοι της Αττικής κ.ά.