Στα Αρχαιομετρικά Νέα μπορείτε να διαβάσετε:
– Γεωαρχαιολογικές μελέτες: νέες τάσεις
– KENTRO: Το ενημερωτικό δελτίο του INSTAPEC
– Θερινό σχολείο για τα αρχαία μέταλλα στο UCLA
– Το 37ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας (ISA 2008), 12 – 18/5/2008
– Άλλα συνέδρια με ενδιαφέρον για την αρχαιομετρία