Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Ελληνικά ευρήματα και μελέτες με μοναδική σημασία
-Ημερίδα Αρχαιομετρίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
-Νέο “ηλεκτρονικό” περιοδικό Αρχαιομετρίας
-Συνέδρια με επίκεντρο την κυπριακή πολιτισμική κληρονομιά