Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Το Ινστιτούτο Κύπρου
-Ημερίδα Αρχαιομετρίας στο Μουσείο Θεσσαλονίκης
-Μαθήματα “Κεραμικής Πετρολογίας”
-Διεθνές Συνέδριο Απόλυτων Χρονολογήσεων  κ.ά.