Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
– Ο δίσκος της Φαιστού σε επικαιρότητα
– Συνέδριο για μελέτες αρχαιολογικού υλικού με σύγχροτρον
– IAEA: Συνάντηση εργασίας για τις νέες τεχνικές διάγνωσης αυθεντικότητας
– Νέες εκδόσεις: Aegean Metallurgy in the Bronze Age