Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Η Αθηνά από το Αρέτσο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
-Νέα επιστημονικά περιοδικά
-Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία: Νέος κύκλος διαλέξεων
-Βραβείο διδακτορικής διατριβής στην Αρχαιομετρία
-Διαλέξεις για την πολιτιστική κληρονομιά
-Συνέδρια