Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμπληρώνονται και ολοκληρώνονται από μια καλή βιβλιοθήκη, όπου τα παιδιά θα αναζητήσουν τα στοιχεία για την έρευνά τους αλλά και θα ανακαλύψουν την ψυχαγωγία που χαρίζει ένα βιβλίο. Η δυνατότητα μιας κινητής βιβλιοθήκης, μιας βιβλιοθήκης-μουσειοσκευής, είναι το θέμα της ανακοίνωσης που ακολουθεί. Ο «Μπλε Σάκος» είναι ένα ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα οργανωμένο από το Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για να γράψει στον επίλογο αυτών των Πρακτικών μια συναφή, επιλεγμένη βιβλιογραφία.