Πέρα από τις τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με τη μορφή ανοιχτής ημέρας του Μουσείου (1989-1991), το Βυζαντινό Μουσείο, χάρη στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εγκαινίασε το 1988, έχει συγκεντρώσει τον πυρήνα μιας μελλοντικής μουσειοσκευής. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών που επισκέπτονται το Μουσείο υπέδειξε την ανάγκη προετοιμασίας των συνοδών εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάστηκε περιλαμβάνει 10λεπτη βιντεοκασέτα για τον βυζαντινό πολιτισμό και έξι φυλλάδια για τη βυζαντινή τέχνη. Στη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν εννέα διαδοχικές φάσεις κατασκευής μιας εικόνας. Στο Πωλητήριο διατίθενται τέσσερα παζλ με μια εικόνα του Μουσείου και με ψηφιδωτά του Δαφνιού.