Στο δεύτερο αυτό μέρος του αφιερώματος στη Γεύση, θα εξερευνήσουμε την εξέλιξη των γευστικών προτιμήσεων στην υπερχιλιετή περίοδο του Βυζαντίου και συγκεκριμένα την εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα στον Νέο Ελληνισμό. Ποια πιάτα έβρισκαν θέση στο τραπέζι του Βυζαντινού; Ποιο ρόλο έπαιξε η χριστιανική νηστεία στη διαμόρφωση της νεοελληνικής γεύσης; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το τι θεωρείται γευστικό σε κάθε περίοδο, ή πώς επηρεάζουν οι λιπαρές ύλες τις γαστρονομικές επιλογές μιας περιοχής; Το αφιέρωμα σε αυτό το τεύχος κλείνει με μια αναδρομή στις ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας του 4ου αι. π.Χ., προκειμένου να διερευνηθεί η ευρεία παραγωγή ιχθυοπινακίων και, κατ’ επέκταση, ο ρόλος του ψαριού ως διατροφικού είδους στην αρχαία Ελλάδα.