Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και η Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών ερίζουν διεκδικώντας την ανασκαφή των Δελφών. Βάδιγκτων και Κουμανούδης ξιφουλκούν. Το 1887 προστίθεται και η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, ενώ στο παιχνίδι τρυπώνει αθέατα και η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή. Οι δυνατότητες της Αρχαιολογικής Εταιρείας οφείλονταν στο λαχείο αρχαιοτήτων που δεν ξέφυγε τη σάτιρα του Σουρή. Η επίσημη πενταετής παραχώρηση της ανασκαφής στους Γάλλους συνδυάστηκε εκβιαστικά από τον Τρικούπη με τη λύση του «σταφιδικού προβλήματος». Η σύμβαση προέβλεπε τη συμμετοχή της Ελλάδας με 60.000 γαλλικά φράγκα για τις απαλλοτριώσεις, συμπληρωματικά στα 500.000 φράγκα που είχε εγκρίνει η γαλλική κυβέρνηση. Το μουσείο εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 1903.