Στην καινούργια έκδοση του Οδυσσέα, νέα εργαλεία πρόσβασης, όπως ο Πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας, το Χρονολόγιο, το Φωτογραφικό αρχείο, και ένα ειδικό βοήθημα, το Γλωσσάρι, αποτελούν ανεξάρτητες διαδραστικές εφαρμογές.
Παρέχεται επίσης απλή αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο και γενική αναλυτική αναζήτηση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες περιεχομένου του ιστότοπου (Μουσεία, Μνημεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Εκθέσεις, Εκθέματα, Γλωσσάρι, Όλα, γεωγραφικό διαμέρισμα και «λέξεις κλειδιά»).