Στην επανέκθεση της Συλλογής Αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μάς ξεναγεί η Έφορος ε.τ. της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας Ελισάβτ Στασινοπούλου. Τον κύριο κορμό της Συλλογής αποτελούν τα πήλινα αγγεία από τους γεωμετρικούς έως τους ελληνιστικούς χρόνους. Η Συλλογή, που είναι από τις πλουσιότερες στον κόσμο, συγκροτήθηκε από τις Συλλογές της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Γενικής Εφορείας Αρχαιοτήτων που παραδόθηκαν στο Μουσείο στις δεκαετίες 1880 και 1890, ενώ αργότερα εμπλουτίστηκε με τις δωρεές μεγάλων ιδιωτικών συλλογών, όπως η Συλλογή Μισθού, η Συλλογή Σταθάτου κ.ά.