Παρουσίαση της μόνιμης έκθεσης των Συλλογών Μικροτεχνίας της Συλλογής Αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η οποία εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και στεγάζεται στις αίθουσες του πρώην Νομισματικού Μουσείου. Οι Συλλογές αυτές περιλαμβάνουν τα Πήλινα Ειδώλια, τη Συλλογή Βλαστού-Σερπιέρη, τα Χρυσά Κοσμήματα, τα Γυάλινα Σκεύη και την Κυπριακή Συλλογή. Το κείμενο υπογράφει η Έφορος ε.τ. της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας Ελισάβετ Στασινοπούλου.