Ο αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός αντιπροσωπεύεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ήδη από το 1890. Η υπεύθυνη της Αιγυπτιακής Συλλογής, Ελένη Τουρνά, παρουσιάζει την επανέκθεση των 1.230 αρχαιοτήτων, που εγκαινιάσθηκε στις 14 Μαΐου του 2008.