Η ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) είναι το κεντρικό θέμα της εικόνας. Στη «μάχη των Εχινάδων», όπως την ονομάζει επιγραφή σε βενετοκρητική διάλεκτο, τα σημαιοστολισμένα πλοία του Ιερού Συνασπισμού και των Τούρκων πλαισιώνουν τη σφοδρή σύγκρουση. Στην ξηρά διακρίνεται ο ισπανός αρχιστράτηγος Don Juan de Asturia. Την παράσταση στεφανώνει ζώνη με έξι αγίους: άγιος Μάρκος, άγιος Νικόλαος, προφήτης Συμεών, άγιος Σπυρίδων και οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος. Η ναυμαχία απαθανατίστηκε σε τρεις ακόμη κρητικές εικόνες και σε μικρογραφημένο χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης που εικονογράφησε ο κρητικός Κλόντζας. Η εικόνα, εφόσον είναι δικό του έργο, χρονολογείται ανάμεσα στο 1571 και 1608.