Από τις πρώτες απεικονίσεις του ανθρώπου, οι λιγοστές που παριστάνουν αντρική μορφή αποδίδουν το πρόσωπο αφαιρετικά, προσδίδοντάς του μάλιστα στοιχεία αλόγου. Αν και η γυναίκα ταυτίζεται με τη γονιμότητα και τη μητρότητα, θα χάσει κάθε εξουσία μόλις ο άντρας συνειδητοποιήσει το ρόλο του στη διαδικασία της γονιμοποίησης. Ο άντρας όμως πρέπει να είναι και τέλειος. Η ανάγκη ενός «συμπληρώματος» του δημιουργεί κρίση ταυτότητας. Από την κρίση θα βγει όταν αποδεχθεί τα δύο φύλα ως ισότιμα, αντίληψη που εδραίωσε ο χριστιανισμός με την πίστη στην ισότιμη ποιότητα των δύο φύλων.