Μόνον οι Δελφοί ξεπερνούσαν σε σημασία την πρωτεύουσα της Φωκίδας Ελάτεια. Τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ελάτεια αρχίζουν από την 6η χιλιετία π.Χ. Η πρώιμη (Πρωτοελλαδική) και η μέση εποχή του Χαλκού (Μεσοελλαδική) άφησαν άφθονη κεραμική, τάφους και άλλα ίχνη. Οι πρώιμες φάσεις της Υστεροελλαδικής (Ι και ΙΙ) δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Η ύστερη φάση της όμως, η γνωστή Μυκηναϊκή εποχή, αποκαλύφθηκε στο νεκροταφείο στη θέση Αλωνάκι. Η ανασκαφή έγινε με τη συνεργασία της συγγραφέως που εκπροσωπούσε την ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της καθηγήτριας Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Salzburg, Sigrid Deger-Jalkotzy. Στο Αλωνάκι επικρατεί ο τύπος του μυκηναϊκού θαλαμωτού τάφου με δρόμο, είσοδο και θάλαμο που ανάγεται στην αρχή του 14ου αιώνα π.Χ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μεγάλη άνθηση της Ελάτειας τοποθετείται στην περίοδο από το τέλος του 12ου ως τις αρχές του 10ου αιώνα π.Χ., όταν στις άλλες περιοχές της Ελλάδας σημειώνεται «υποχώρηση του πολιτισμού». Εδώ οι τάφοι μαρτυρούν το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, την ανάπτυξη της μεταλλουργίας, της κεραμικής και της μικρογλυπτικής. Την κοινωνική διαφοροποίηση μεταξύ των νεκρών μαρτυρεί τύπος τάφου «οιωνεί» θαλαμωτού. Με την έναρξη της πρωτογεωμετρικής εποχής παύει η άνθηση της Ελάτειας, το νεκροταφείο εγκαταλείπεται σταδιακά. Οι τάφοι στο Αλωνάκι εγκαταλείπονται τελείως στην αρχαϊκή και κλασική εποχή για να επαναχρησιμοποιηθούν στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.
Η συγγραφέας περιγράφει πως, με τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφιών και ομοιωμάτων από την ελληνοαυστριακή ανασκαφή στο Αλώνι και από σωστικές ανασκαφές, που μίλησε στον καθημερινό άνθρωπο ενθουσιάζοντας τους κατοίκους.