Παρουσίαση του βιβλίου Ελλήνων Διατροφή, Μέτρον Άριστον, της Τ. Δαφερέρα, εκδ. Γραφίδα, Αθήνα 2004.