«Απόλυτη» ονομάζεται η χρονολόγηση που δεν στηρίζεται σε άλλα συστήματα, στυλιστικά ή περιβαλλοντολογικά, αλλά σε ανεξάρτητες παραμέτρους των αρχαιολογικών ευρημάτων που μετριούνται εργαστηριακά. Ο πρόσφατος εκσυγχρονισμός των τεχνικών χρονολόγησης αναθεώρησε παγιωμένες απόψεις και αποκάλυψε ότι αυτές πήγαζαν από τις επιστημονικές μας προκαταλήψεις. Η γραμμική αντίληψη περί βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ανατράπηκε, όταν αποδείχθηκε ότι στην Εγγύς Ανατολή ο Neanderthal και ο Homo sapiens sapiens συνυπήρξαν για τουλάχιστον 60.000 χρόνια. Το γεγονός ότι και οι δύο βρίσκονταν στο ίδιο πολιτισμικό επίπεδο διαχωρίζει τη βιολογική από την πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου. Η τεχνολογία του λίθου στη Μέση Παλαιολιθική καταρρίπτει το μύθο της γραμμικής εξέλιξης από χονδροειδείς σε εκλεπτυσμένες μορφές. Οι αρχαιότερες βραχογραφίες στην Ευρώπη (Grotte Chauvet στη Γαλλία, 32.500 χρόνια πριν) με το νατουραλισμό και τη δεξιοτεχνία τους ανέτρεψαν την αντίληψη περί προοδευτικής εξέλιξης στην καλλιτεχνική έκφραση. Η παλαιολιθική Αρχαιολογία, όπου η χρονολογική ακρίβεια μετριέται σε μερικά λεπτά, μερικές χιλιετίες, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και ορίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τη γεωγραφική κλίμακα, οφείλει να αναπτύξει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο και ενδεχομένως να αναθεωρήσει μια αντίληψη του χρόνου που συνδέεται με τον δυτικό πολιτισμό. Μια διαφορετική οπτική θα επέτρεπε και την καλύτερη γνώση της Μέσης Παλαιολιθικής στην Ελλάδα.