Μόνο σε περίπτωση ανάγκης η Αθηναία του 5ου αιώνα π.Χ. εξασκεί επάγγελμα. Από τις τρεις κοινωνικές τάξεις, εξαιρώντας τις δούλες, οι ελεύθερες ή πολίτιδες εργάζονται μόνο αν χηρέψουν ή αν αποκτήσουν οικονομικά προβλήματα ενώ οι γυναίκες μέτοικοι για βιοπορισμό. Αποκλειστικά γυναικεία επαγγέλματα είναι της τροφού, της μαίας και της προμνήστριας. Τα δυο πρώτα θεωρούνται λειτουργήματα και χαίρουν σεβασμού. Προμνήστρια είναι η προξενήτρα. Αν και ο ρόλος της δεν συγχέεται με εκείνο της μαστροπού ή μαυλίστριας ή προαγωγού που εξυπηρετούν αθέμιτες σχέσεις, η προμνήστρια δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης.