Με κριτήριο τις σχέσεις συγγένειας αίματος στην Ηλέκτρα, και με τον τρόπο του Lévi Strauss, προβάλλει το αντιθετικό ζευγάρι της υπερτίμησης – υποτίμησης της συγγένειας. Υπερτιμημένες είναι οι σχέσεις της Ηλέκτρας και του Ορέστη με τον πατέρα τους ή της Ηλέκτρας με τον αδελφό της. Αντίστοιχα, υποτιμημένες είναι οι σχέσεις της Ηλέκτρας και του Ορέστη με τη μητέρα τους. Άλλη κατηγορία σχέσεων προσδιορίζει ο φόνος. Πριν από το φόνο υπάρχει σχέση των ηρώων με τη γη-θάνατο/χθόνιες θεότητες. Μετά το φόνο έρχεται η αποδέσμευση από τη γη-ζωή/ουράνιες θεότητες. Αυτά αντανακλώνται στις διαφορετικές ετυμολογίες του ονόματος της Ηλέκτρας: «ά-λεκτρη», «ήλεκτρον».