Στη συμφωνία που συνάπτει με τον Δήμο των Μυτιληναίων γύρω στα 214-213 π.Χ., το Κοινό των Αιτωλών, που ασκεί νόμιμη πειρατεία, υπόσχεται να μη βλάψει τους Μυτιληναίους. Η επιγραφή με το κείμενο της συμφωνίας χαράχτηκε σε μεγάλο βάθρο που αφιερώθηκε στο Ασκληπιείον της πόλης και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Μυτιλήνης. Στην ανάγλυφη παράσταση πάνω από την επιγραφή ο Patton που τη δημοσίευσε διέκρινε ένα πλοίο. Έκτοτε η άποψή του δεν έχει αμφισβητηθεί. Ωστόσο, ο συγγραφέας διακρίνει την κάτω γνάθο κάπρου που παραπέμπει στον μυθικό Καλυδώνιο Κάπρο, η κάτω γνάθος του οποίου απεικονίζεται σε νομίσματα των Αιτωλών. Πρόκειται δηλαδή για εμβληματική «σφραγίδα» των Αιτωλών.