Το βιβλίο προβάλλει την αρχαιολογική έρευνα, την τοπογραφική αναζήτηση, την επίδραση της αρχαίας ελληνικής τέχνης και αρχιτεκτονικής στην αισθητική, τη μόδα, τα γούστα, την τέχνη και την αρχιτεκτονική της Ευρώπης, στην ίδρυση και διαμόρφωση των μεγάλων μουσείων. Επισημαίνει την επίδρασή της στη βαθμιαία θεμελίωση της αρχαιολογίας ως επιστημονικού κλάδου που, παρά τις καταστροφές και τις διαρπαγές, στηρίχτηκε στον οραματισμό και την αφοσίωση των προδρόμων των σημερινών αρχαιολόγων, των περιηγητών. Μέσα από τα κείμενά τους οι περιηγητές ζωντανεύουν τη δράση τους στον τομέα των αρχαιολογικών αναζητήσεων, το ρόλο τους στη διάδοση της κλασικής παράδοσης και στον τρόπο ενσωμάτωσής της στην πολιτιστική και την καθημερινή ζωή της πατρίδας τους.