Σκοπός και σημασία της παρούσας μελέτης είναι να καταδείξει εν συντομία τον πλούτο των μεθόδων και των εργαλείων που είχαν επινοήσει οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί που ασχολήθηκαν με την άσκηση της Μαιευτικής και Γυναικολογίας κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, την Αρχαϊκή, την Αρχαία, την Ελληνιστική μέχρι τον 3ο αιώνα μ.Χ. Στο άρθρο καταγράφονται επιγραμματικά οι κυριότερες γνώσεις Μαιευτικής σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, τις επιπλοκές που δύνανται να εμφανισθούν και τις επεμβάσεις που προτείνουν οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, επιχειρείται η παρουσίαση και των γνώσεων Γυναικολογίας κατά τις παραπάνω περιόδους σχετικά με θέματα ανατομίας και φυσιολογίας του γυναικείου γεννητικού συστήματος, με γυναικολογικές παθήσεις και με τη θεραπεία τους. Μέσα από την παραπάνω μελέτη γίνεται εμφανής η τεράστια συμβολή των αρχαίων Ελλήνων ιατρών που με τις πρωτοπόρες επινοήσεις τους έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη, της σημαντικής για τη γυναίκα, ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας στον υπόλοιπο κόσμο.