Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΠΟ διέψευσε τις ελπίδες όσων περίμεναν να δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Φορέας Προστασίας που θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στο πλαίσιο της πολεοδομίας ή του περιβάλλοντος. Η προχειρότητα του νομοσχεδίου αποκαλύπτεται στην ίδια τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νεοτέρων Μνημείων απουσιάζει, από τα μέλη απουσιάζει ένας αρχιτέκτονας. Μάλιστα, από τον Διευθυντή απαιτείται αόριστη «εμπειρία σε θέματα διοίκησης» και πτυχίο ΑΕΙ οποιουδήποτε κλάδου. Επικίνδυνη κρίνεται τόσο η αοριστία των «οικονομικών» διατάξεων όσο και η απομάκρυνση του ιδιωτικού κεφαλαίου από το παιχνίδι της διατήρησης.