«Η Γέννηση της Γραφής» και «Ο Δημόσιος Βίος στην Αρχαία Αθήνα» είναι τα δύο
εκπαιδευτικά προγράμματα που το Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟ απευθύνει σε παιδιά από την Δ΄ Δημοτικού ως την Γ΄ Λυκείου. Και στα δύο, ειδικευμένοι εκπαιδευτές εξοικειώνουν τα παιδιά με το αντικείμενο με τη βοήθεια εποπτικού υλικού και οπτικοακουστικών μέσων. Η πρακτική εφαρμογή έχει μορφή παιχνιδιού. Άλλα παιδιά γράφουν στα ιερογλυφικά, στη σφηνοειδή, στη Γραμμική Β και άλλα αναπαριστούν στην Αρχαία Αγορά τους Ηλιαστές, την Εκκλησία του Δήμου, τους Μετρονόμους, χρησιμοποιώντας αντίγραφα αντικειμένων που είδαν στο Μουσείο της Στοάς του Αττάλου. Πλούσια ενημερωτικά φυλλάδια χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς.