Ελλείψει αποδείξεων, η γέννηση των δύο τεχνών τοποθετείται μετά το 10000 π.Χ. Τα πρωιμότερα δείγματα καλαθοπλεκτικής και ψαθοπλαστικής έδωσαν νεολιθικές θέσεις της Εγγύς Ανατολής, ενώ η πρώτη ευρωπαϊκή μαρτυρία προέρχεται από τους λιμναίους οικισμούς της Ελβετίας, γύρω στο 2500 π.Χ.
Ωστόσο, η κατασκευή μιας καλύβας ή μιας παγίδας για ψάρια αποτελούν ενδείξεις ότι ο παλαιολιθικός άνθρωπος γνώριζε την τεχνική της διαπλοκής. Γρήγορα οδηγήθηκε στην κατασκευή του καλαθιού. Καλάθια και ψαθιά, χρησιμεύοντας ως στήριγμα για το στέγνωμα των αγγείων πριν από το ψήσιμο, άφησαν εντυπώματα.
Η επίδραση που άσκησε η καλαθοπλεκτική και η ψαθοπλεκτική στη μορφή και το διάκοσμο των κεραμικών αγγείων της Προϊστορικής Ελλάδας καθιστά αναμφίβολη την παρουσία τους. Ανασκαφικές έρευνες σε θέσεις Νεολιθικής και Χαλκής εποχής έφεραν στο φως ικανοποιητικό αριθμό εντυπωμάτων ψάθας στην κυρίως Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
Τέσσερις είναι οι μεγάλες κατηγορίες των τεχνικών καλαθοπλεκτικής και ψαθοπλεκτικής. Η τεχνική διαπλοκής απαντά κυρίως στην ψαθοπλεκτική για την παραγωγή μεταφορικών δοχείων, ψαθιών, σάκων καθώς και ψαροπαγίδων και διχτυών. Εξίσου διαδεδομένη είναι και η τεχνική σπείρας που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή καλάθινων δοχείων. Η τεχνική απλής ή διαγώνιας πλέξηςστηρίζεται στην τεχνική των υφαντών και χρησιμοποιείται και από τις δύο τέχνες. Τελευταία χρονικά, η τεχνική λυγαριάς παίρνει το όνομά της από το υλικό. Χρησιμοποιεί τις στρωτές και πολύ ευλύγιστες βίτσες του φυτού κύρια για την παραγωγή καλαθιών. Η βάση τους έχει τη μορφή άστρου είτε στρογγύλου κέντρου, σταυροειδούς ή ωοειδούς. Η τεχνική αυτή κυριαρχεί σε όλες σχεδόν τις θέσεις της Χαλκής εποχής