Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της σωστικής ανασκαφής ενός λουτρικού συγκροτήματος των ρωμαϊκών χρόνων, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής αποχετευτικού συστήματος στον Λιμένα Χερσονήσου, στην Κεντρική Κρήτη. Τα κατάλοιπα χρονολογούνται στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, ενώ στους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους το λουτρικό συγκρότημα υπέστη αλλαγές στον οικοδομικό ιστό και στη χρήση του. Στο πρώτο μέρος του άρθρου εξετάζεται η στρωματογραφία, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών και των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων αντίστοιχα. Το τελευταίο μέρος του άρθρου αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση του λουτρού κατά την ύστερη αρχαιότητα. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως το λουτρικό συγκρότημα πιθανότατα είχε εκείνη την περίοδο εργαστηριακή και οικιακή χρήση, βασιζόμενοι τόσο στα κατάλοιπα και τα κινητά ευρήματα της δεύτερης φάσης του συγκροτήματος όσο και σε άλλα γνωστά παραδείγματα του μεσογειακού χώρου κατά την ύστερη αρχαιότητα.