Συρακούσια θεωρείται η προέλευση της Νίκης που χρονολογείται ανάμεσα στο 278 π.Χ. και το 276 π.Χ., δηλαδή στο διάστημα διαμονής του Πύρρου στη Σικελία. Η Νίκη συμβολίζει τη βασιλική επιτυχία και τη θεϊκή προστασία, επιτυχίες περασμένες και μελλούμενες. Στιλιστικά εμπνέεται από τη Νίκη στα νομίσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά διαφέρει από αυτή. Ως προς τη λεπτότητα, ως προς το δυναμισμό που εκφράζει εναρμονίζοντας την καινοτόμο στάση των «τριών τετάρτων» με την κομψή απόδοση του ενδύματος αλλά και ως προς τον τύπο του ενδύματος: έναν ελληνιστικό πέπλο με μακρύ απόπτυγμα που πιάνει κάτω από το στήθος.