Περιγράφεται η φιλότεχνη ζωή του εκατομμυριούχου συλλέκτη Ζαν Πολ Γκετί (1892-1976). Επιλεγμένα από τον ίδιο, τα σχέδια του νέου μουσείου, που άνοιξε λίγο πριν από το θάνατό του (1974), αντιγράφουν τη «Βίλα των Παπύρων» από τα περίχωρα του Ερκολάνου. Αν και τα αρχαιοελληνικά και ρωμαϊκά εκθέματα αποτελούν τον βασικό κορμό της συλλογής του, ονομαστές είναι και οι συλλογές γαλλικών επίπλων και ζωγραφικών πινάκων. Το κληροδότημα Γκετί επέτρεψε στο Μουσείο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δραστηριότητες που αφορούν τα μουσεία, τις ιστορικές και φιλολογικές σπουδές, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης. Το άρθρο εικονογραφούν 15 αρχαία ελληνικά εκθέματα με αναλυτικό σχολιασμό.