Από σκληρό πωρόλιθο, η πλάκα του αναγλύφου βρισκόταν εντοιχισμένη, ως το 1985, στο ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου στα Περιβόλια της Σαλαμίνας. Τα ανθρώπινα μέλη που απεικονίζονται παριστάνουν μετρικές μονάδες που διαφωτίζουν ως προς την εφαρμογή των κανόνων της μετρολογικής κλίμακας στην αρχαία πολεοδομία και αρχιτεκτονική.
Στο σωζόμενο τμήμα του ανάγλυφου της Σαλαμίνας απεικονίζονται για πρώτη φορά τα περισσότερα από τα γνωστά μέτρα μήκους της αρχαιότητας: οργυιά, πήχυς, σπιθαμή, κανόνας και πόδι. Διαπιστώνονται δύο διαφορετικά μετρικά συστήματα. Το ένα με μονάδα μέτρου τον κανόνα, που αντιστοιχεί σε πόδι 0,322 μ., αντιπροσωπεύει το παλιό μετρικό σύστημα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από την αρχαϊκή εποχή ως τον 4ο αιώνα π.Χ. Το άλλο έχει ως βάση πόδι 0,301 μ. και εμφανίζεται κατά την εποχή του Αλεξάνδρου.
Η συνύπαρξη διαφορετικών μετρικών συστημάτων διαπιστώνεται και στο ανάγλυφο του Μουσείου Ashmolean στην Οξφόρδη, στην πλάκα που είναι τοποθετημένη στην αγορά της Leptis Magna και στον μετρολογικό πίνακα στην Announa Thibilis της Αλγερίας. Φαίνεται ότι με την εισαγωγή των νέων μετρικών συστημάτων στην ελληνιστική εποχή τα παλιά μετρικά συστήματα δεν καταργούνται. Αν το ανάγλυφο της Σαλαμίνας αναρτήθηκε ως υπόδειγμα για τα επίσημα μέτρα του κράτους, αυτό πρέπει να έγινε όταν και τα δύο πόδια, δωρικό και ελληνιστικό, ήταν σε χρήση.