Η Λέσβος δεν ήταν αμέτοχη στον λαμπρό «Πολιτισμό του ΒΑ Αιγαίου» (2800-2000 π.Χ.). Στη Θερμή αποκαλύφθηκε μεγάλος οικισμός που κατοικήθηκε από το 2400 ως το 1200 π.Χ. Ανάλογος θα ήταν και ο οικισμός στη θέση Κουρτήρ του Λισβοριού. Τρίτος οικισμός βρέθηκε στις Χαλακιές της Νυφίδας, ενώ διάσπαρτα σε όλο το νησί είναι τα απομεινάρια αυτής της εποχής. Στη ΒΑ Λέσβο, στην περιοχή της Σαρακήνας, ανακαλύφθηκε μια νέα προϊστορική θέση: ένας μικρός, οχυρωμένος οικισμός πάνω στο ύψωμα Αγγουρέλια που είχε διαμορφωθεί σε ακρόπολη. Περίβολος από αλάξευτες πέτρες, λίγα θεμέλια σπιτιών, όστρακα αγγείων, λεπίδες από πυριτόλιθο, γουδιά, πήλινο σφοντύλι, ένα σπασμένο πιθάρι.