Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Αθανασίου Κομνηνού και Παρασκευής Καραχάλιου στα Νικολαίΐκα του Δήμου Διακοπτού αποκαλύφθηκε τμήμα μεγάλου κτιρίου της γεωμετρικής εποχής τον Ιούλιο του 2004. Βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας Ελίκης. Διακρίνονται δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις, που δεν απέχουν πολύ χρονικά μεταξύ τους και χρονολογούνται στην Ύστερη Γεωμετρική περίοδο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις και για παλαιότερη λατρευτική χρήση του χώρου, από την οποία, όμως, δεν βρέθηκαν κτιριακά κατάλοιπα. Τα ευρήματα προέρχονται από το εσωτερικό του ναού. Πρόκειται κυρίως για κεραμική, αλλά και για μεταλλικά ευρήματα, σιδερένια και χάλκινα. Αντιπροσωπεύονται οι τρεις γνωστές στην Αιγιάλεια κατηγορίες κεραμικής των γεωμετρικών χρόνων: γραπτή αχαϊκή κεραμική, γραπτή κεραμική τύπου Θάψου και εμπίεστη κεραμική. Τέλος ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η εύρεση πέντε τουλάχιστον τμημάτων ομοιωμάτων οικίσκων.