Πρωτοπόροι, οι άγγλοι αρχιτέκτονες και ζωγράφοι James Stuart και Nicholas Revett ήρθαν στην Ελλάδα το 1751 αλλά τα χαρακτικά τους με τα αθηναϊκά μνημεία εκδόθηκαν το 1762. Το 1758 είχαν εκδοθεί τα σχέδια ελληνικών μνημείων του γάλλου αρχιτέκτονα Julien Le Roy. Ιωνικά μνημεία περιλαμβάνει ο πρώτος τόμος (1769) των Richard Chandler, Nicholas Revett και William Pars, ενώ ο δεύτερος (1787) είναι αφιερωμένος στην Αθήνα. Ο Γερμανός Heinrich Gentz αποτυπώνει το 1790 τους δωρικούς ναούς της Ποσειδωνίας. Φθάνοντας το 1830 στην Ελλάδα, οι μαθητές του Schinkel, Eduard Schaubert και Σταμάτιος Κλεάνθης, αναλαμβάνουν να εκπονήσουν το σχέδιο πόλεως των Αθηνών.