Ο βοεβόδας, τίτλος με σλαβική προέλευση που αποδίδεται στους ηγεμόνες των παραδουνάβιων χωρών, μέσα στην πολυδαίδαλη οθωμανική διοίκηση καταλήγει να σημαίνει τον αξιωματούχο που μισθώνει το προνόμιο είσπραξης των φόρων των ραγιάδων. Για την τουρκοκρατούμενη Σκύρο του 18ου και 19ου αιώνα γνωρίζουμε ότι ο βοεβόδας συμμετείχε στη δημοσιονομική εξουσία και ασκούσε παράλληλα δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες. Ύστερα από την κατάληψη του νησιού το 1538 από τον καπουδάν-πασά Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, η Σκύρος υποχρεώθηκε να καταβάλει χίλια δουκάτα το χρόνο.
Με βάση ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα της εποχής, συντάσσεται και παρατίθεται κατάλογος των βοεβοδάδων της Σκύρου από το 1739 ως την απελευθέρωση, ενώ η παράθεση συναφών εγγράφων διαγράφει το πλαίσιο της εξουσίας τους.